Έλλειψη Μαχητικότητας - Παθητικό Παιχνίδι

Άλλαξε το άρθρο Τ.124 που αφορά την έλλειψη μαχητικότητας (παθητικό παιχνίδι) με άμεση ισχύ:

Τ.124

Έλλειψη μαχητικότητας (Παθητικό παιχνίδι)

Υπάρχει έλλειψη μαχητικότητας (παθητικό παιχνίδι) όταν παρέλθει ένα λεπτό αναμέτρησης χωρίς κτύπημα ή χωρίς να δοθεί κτύπημα εκτός της έγκυρης επιφάνειας.

Όταν ο ένας ή και οι δύο αθλητές δείχνουν φανερή έλλειψη μαχητικότητας, ο διαιτητής δίνει αμέσως το πρόσταγμα  "Halte".

1. Ατομικός αγώνας – Άμεσος αποκλεισμός

Όταν για πρώτη φορά, υπάρχει ένα λεπτό έλλειψης μαχητικότητας (παθητικού παιχνιδιού), ο διαιτητής τιμωρεί τον ένα ή και τους δύο αθλητές με ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ P, ως ακολούθως:

α) Εάν οι δύο αθλητές είναι ισόπαλοι : ο διαιτητής τιμωρεί και τους δύο αθλητές με ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ P.

β) Εάν οι δύο αθλητές δεν είναι ισόπαλοι : ο διαιτητής τιμωρεί με ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ P τον αθλητή με το πιο χαμηλό σκορ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ